צילום רחפן, יצירת אוקטופוטו, מודל גבהים, מדידת נפח