יכולת ליצור סרטונים ב 3D
פרסום נכסים / אתרים ארכיאולוגיים / ועוד