מערכת GIS היודעת לזהות מיקום של כל אחד מאנשי היישוב, שיוך למקלט הקרוב ביותר ועוד...