ניתוח נתונים מרחבי
Spatial data analyst
מתכננים קדימה איך יראה היישוב בעתיד? אולי איך לתפעל דברים פנימיים נכון יותר? לפעמים חסר מידע מרחבי, כאן נכנס נושא ה- Spatial data analyst ומאפשר לנו לקבל תובנות מרחביות טובות יותר לתפעול ותכנון. באמצעות Spatial data analyst ניתן לקבל תובנות טובות יותר על גבי מפות, גרפים, טבלאות. אפשר לראות את זה כקבציי PDF  או על גבי מפות אינטראקטיביות, ניתן להצליב נתונים למצוא צפיפויות מרכזי כובד מרחבי ועוד... לטובת ביצוע Spatial data analyst יש צורך בשכבות המיועדות, יצירת שאילתות והבנה מדויקת של הצורך.