חקלאים

חקלאי המחזיק במפה כזו אשר יכולה להכיל את כל המידע על השטחים החקלאיים (סוג גידול, שטח, שלב, שיפועי קרקע, ניתוחי NDVI וכו'), יכול לעזור בארגון השטח לטובת נטיעות, לחסוך עלויות השקיה ודישון. ניתן כמובן גם לחבר למערכות ממוחשבות קיימות (השקיה, דישון, ניטור)

ישוב קהילתי

ישוב קהילתי- הקמה או שידרוג של מערכת GIS. מיפוי תשתיות היישוב, הכנת מפות אינטראקטיביות לישוב המכילות את פרטי היישוב בשכבות, יכולה לתת יתרונות רבים , בעיקר לרווחת התושבים ביישוב, לטובת המבקרים ביישוב, לייעול הקמה והנחת תשתיות חדשות, עזרה לעובדי הנוי, ועוד... הצלבה וניתוח בין השכבות השונות, מידע מרחבי שיהיה נגיש לכולם, איפה עוברים קווי חשמל מים ביוב וכו' יכול למנוע תקלות. מידע כזה יכול לעזור בחשיבה עתידית לפיתוח היישוב ע"י פישוט והמחשה של השטחים.

סקר חריגות בנייה

לטובת סקרי חריגות בנייה יש בידינו רחפני RTK בעלי דיוק GPS הגבוה ביותר! בעזרתם יש בידינו היכולת לביצוע סקר חריגות בנייה בצורה מקצועית ומדויקת. את הסקר אנו מבצעים במהירות ובמקצועיות, מעלים אותו על גבי מפה אינטראקטיבית המאפשרת לראות את תוצאות הסקר וסקרים נוספים קודמים אשר בוצעו ביישוב/מועצה. ניתן לקבל סקר שנמדד או לקבל את תצלומי האורטופוטו ולמדוד בעצמכם

שכונה בתהליך בנייה- ניתן לבדוק התקדמות ולבצע מדידות